شبکه اجتماعی آیگپ، با هدف تولید استیکرهای بومی- ایرانی جهت استفاده در فضای مجازی، اولین دوره جایزه سال استیکر را در سال 1398 برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی آیگپ، برگزاری جشنواره جایزه سال استیکر در شرایطی که در فضای مجازی با استیکرهای غیر مانوس با فرهنگ ایرانی روبرو هستیم، امری ضروری بود. در مرحله اول این جشنواره، شرکت کنندگان پنج حالت خنده، گریه، دوست داشتن، عصبانیت و لایک را ارسال کردند که داوری این مرحله انجام شد و ۵۰ اثر از بهترین‌ها انتخاب شدند. فرصتی ۱۷ روزه برای صاحبان اثر مقرر شد تا با ارائه یک بسته ۲۰ تایی از حالات مختلف، به نمایشگاه راه پیدا کنند. با توجه به قوانین در نظر گرفته شده، مرحله نهایی داوری انجام شد تا سه نفر از هنرمندان، به عنوان برنده نهایی انتخاب شوند.

استقبال چشمگیر از اولین دوره جایزه استیکر مسئولان آیگپ را بر آن داشت که این جشنواره را برای دور دوم و سوم نیز تکرار کنند.

در حال حاضر این استیکرها در سایر پلتفرم‌ها قابل استفاده است.

تعداد استیکرها 50 بسته 20 عددی است که شامل استیکرهای متنوعی همسو با فرهنگ بومی ایرانی است.

استیکرهای دور اول جایزه سال استیکر با نام هایی به شرح زیر در آیگپ قابل دانلود است:

ماهپاره، نوازنده خراسانی، حاجی فیروز(3 بسته)، زولبیا و بامیه، رستم (2 بسته)، عمو نوروز(4 بسته)، صادق هدایت، سیاوش، ماهی قرمز، ننه سرما (2 بسته)، فرشیکر، خان دایی، زاغک و روباه، پیردانا، امیرکبیر، کمبودجیه، آقا بایرام، رستم و سهراب، ناصرسیبیلو، فیروز، جنی، مبارک، پیرمرد پرحاشیه، یاقوت، حسن کچل، آقا جون، گاو مش حسن، خانوم کوچیک، یارعلی، اکوان دیو(2بسته)، خروس جنگی، هپل خان، گاو ماده، سه پوسته، هما، کوردی، آرش کمانگیر(2 بسته)، قوم کرد، سبزدونه، دیو سپید، گنجشگک اش مشی

برای دسترسی به استیکرهای دور اول جایزه سال استیکر، علاوه بر اپلیکیشن آیگپ می‌توانید از طریق سایت مرجع استیکرپرایز به نشانی stickerprize.ir  نسبت به دانلود آن‌ها اقدام کنید.