درباره ما

درباره ما

استیکر، کاراکتری با ظاهری کارتونی برای بیان احساسات است و طراح استیکر در جامعه مجـازی امروز که بسیـاری از ابراز احسـاسات و تعامـل‌ها از کانــال مجازی و دنیای اینترنت صورت می‌گیرد، یکی از حساس‌ترین مسئـولیت‌ها را در این زمینه برعهده دارد چــرا که باید علاوه بر خلق یک اثر هنری چشمـگیر، این قـابلیت را نیــز به شخـصیت خـلق شده‌اش بدهـد که توانایـی انتـقال احساسات را به ساده ترین حالت داشته باشد. توجه جــامعه امـــروز به دنیـــای مجــازی و وجود استیــکرهای کپــی از اپلیکیشن‌های خارجی و نبود استیکر بومی و در عیـن حال استـقبال چشمگیر هنرمنـدان از جـایزه سال استیکر در دو سـال گذشته، مدیران شبکه اجتمـاعی آیگپ را ترغیــب کرد تا این جشنــواره را برای سومین سال پیاپی برگزار کنند.انتظار می‌رفت که نهادهای مرتبط از این رویداد حمایت کنند که در دوره‌های گذشته این‌گونه نشد و کوچکترین حمایتی صورت نگرفت و به همین دلیل برگزاری چهارمین دوره جشنواره جایزه سال استیکر منتفی شد.

درباره ما
درباره ما
ایمیل: pr@stickerprize.org
تلفن: 02122043862
آدرس: تهران. بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نرسیده به بزرگراه مدرس کوچه گلگشت، پلاک 48
کدپستی: 1915718161